Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Børnehuset Carlsvognen logo
Mobil menu

Carlsvognens ABC

Her burde du kunne finde svar på det meste men du er altid velkommen til at kontakte os hvis du savner svar.

AULA

Når jeres barn starter i Carlsvognen skal I udfylde et elektronisk stamkort på AULA. Det er et kommunikationssystem, hvor vi som personale og I som forældre får et elektronisk redskab til information og dokumentation mellem institution og hjem. F.eks. nyhedsbreve, ferieplanlægning, ”dit barn mangler bleer/skiftetøj”, tilmeldinger til arrangementer så som Sommerfest, forældremøder m.v. Vi forventer derfor at I holder jer orienteret og ajourført på AULA.

Det er vigtigt at vi altid kan få fat i jer, så husk altid at udfylde evt. ændringer af telefonnumre, vaccinationer m.m. så barnets stamkort altid er opdateret.

Beklædning

Det er jeres ansvar som forældre at sørge for at barnet altid har praktisk overtøj, alt efter årstiden, samt regntøj og gummistøvler med navn i. Ligeledes at der er skiftetøj og sko i de rigtige størrelser som barnet selv kan tage på. Derfor frabeder vi os f.eks. snørrebånd.

Ferie & helligdage

I forbindelse med helligdage og ferier (efterårsferie, vinterferie uge 7 og sommerferie ugerne) vil I blive spurgt om børnene holder fri eller kommer – vi vil gerne vide hvor mange børn der kommer af hensyn til ferieplanlægning for personalet og evt. behovet for vikardækning. Vi følger Frederiksberg kommunes ”Vejledning for lukkedage”. Vi ønsker at prioritere vores økonomiske ressourcer bedst muligt – der i sidste ende kommer Carlsvognens børn til gode.

Fysiske rammer

Børnehuset Carlsvognen består af to separate bygninger. En gammel renoveret villa i 3 etager hvor børnehaven ligger og en nybygget vuggestueafdeling der er taget i brug i sommeren 2016. 

Vuggestuen har to stuer. Der er skydedør mellem stuerne der gør, at børnene en del af dagen frit kan færdes mellem stuerne. Begge stuer har hvert sit mindre grupperum. Det betyder at vi har gode muligheder for at dele børnene op i mindre grupper. Vuggestuen har fælles garderobe og puslefaciliteter. Vuggestuen har et mødelokale der bruges af hele huset.

Vuggestuebørnene sover udenfor året rundt. Krybbeområdet er overdækket og godt afskærmet for vind og vejr. Begge stuer har ligeledes direkte adgang til udearealerne.

Børnehaveafdelingen er i tre etager. I stueetagen ligger Løvestuen, kontoret og produktionskøkken og på 1. sal er stuerne Store Bjørn og Nordstjernen, samt personalerum.

I kælderen er indgangen til børnehaven og børnehavebørnenes garderober, samt vaskerum og personale garderobe.

Fødselsdage

Vi elsker at fejre fødselsdag i Carlsvognen med flaget i flagstangen og fødselsdagssang for hovedpersonen.

Vi evt. gerne komme hjem til jer og holde fødselsdag. Det kan være med hele barnets stue på en aftalt dag eller med barnets busgruppe, hvor besøget kun kan finde sted på busdagen. Vi har aldrig mulighed for at tage til fødselsdag på fredage.

Hvis i ønsker at inviterer børnene til fødselsdag uden for institutionen opfordrer vi på det kraftigste til at invitere hele barnets stue eller alle pigerne eller drengene fra barnets stue. Hvis jeres barn går i storegruppe kan i også invitere hele storegruppen eller alle pigerne eller drengene fra storegruppen. 

Det er vigtigt at I har en dialog med personalet på barnets stue om hvordan I ønsker jeres barns fødselsdag skal fejres.

Ønsker I ikke at inkludere alle og kun invitere enkelte børn til fødselsdag bedes i holde alt forbundet med dette udenfor Carlsvognens regi. Dvs.  f.eks. ikke dele invitationer ud i garderoben og ikke hente fælles til fødselsdag. 

Glemte sager

I børnehavens garderober står der kurve til glemt tøj og tøj uden navn. Ligeledes har vi en  Hjælp os med at holde orden, når I støder på tøj uden navn læg det venligst i kurvene.

Legepladsen

Vores udeområde er fælles for både vuggestuen og børnehaven. Det er en stor grøn naturlegeplads. Den er opdelt mange mindre læringsrum og er godt beplantet, sådan at der opstår mange spændende huler og gemmesteder. Vi har mange gamle frugttræer. Vi har en dejlig bålplads med et overdækket område hvor vi tænder bål og laver mange forskellige aktiviteter året rundt.

Legetøj

Vi har truffet en pædagogisk beslutning om at børnene ikke må medbringe eget legetøj. Det er selvfølgeligt i orden at have en sovebamse eller lignende med, hvis barnet sover middagssøvn i vuggestuen eller børnehaven.

Madordning

Vi har en forældrebetalt frokostordning for alle børn i Carlsvognen. Vi har ansat en kok der laver mad til alle børnene. Menuen er både varm og kold mad. Der bliver lagt menuplaner ud på AULA for hver uge. Minimum 75% af kosten i Carlsvognen er økologisk og tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Betalingen opkræves sammen med institutionsbetalingen. For børnehavebørn betyder det at alle børnehavebørn selv skal medbringe en eftermiddagsmadpakke. For vuggestuebørn er der formiddag, frokost – og eftermiddagsmad.

Er der fødevarer dit barn ikke kan tåle, så gør os opmærksom på det. Skriv det på barnets stamkort og snak med personalet på barnets stue. Personalet sørger for at give besked til køkkenet. Vi kan ikke imødekomme at lave specialkost til dit barn i vuggestuen, med mindre det er fødevarer dit barn ikke kan tåle på grund af allergi. Lægeerklæring skal fremvises.

Medicin

Vi må ikke give barnet medicin i institutionen. I særlige tilfælde, såsom livs nødvendig medicin kan vi dispensere, dette kræver en udførlig skriftlig vejledning fra lægen.

Minibussen

Institutionen har tilknyttet en minibus der dagligt kører ud i naturen med 14 børn og 2 voksne. Bus ordningen er en vigtig del af Carlsvognens pædagogiske værdigrundlag. Vi har mange års erfaring i at køre ud i naturen, vi kender mange gode og spændende steder med masser af muligheder for fysisk udfoldelse og for at lære børnene om naturen. Vi oplever at børnene har stort udbytte af at deltage. Vores normering og fysiske rammer gør også at det er nødvendigt at komme af sted med bussen hver dag, og kun I sjældne tilfælde er nødt at blive hjemme.

Det betyder også, at I som forældre vælger bus ordningen til når I vælger Carlsvognen som institution til jeres barn. Vi har brug for at I bakker op om at bussen kan køre til tiden og at børnene er forberedt og ”klar til afgang” på deres faste bus -dag. Nogle af børnene er særlig glade for at være på bustur og de vil kunne komme med flere gange om ugen, hvis der er ledige pladser. Børn der har bus-dag vil kun i særlige tilfælde og altid kun efter aftale med personalet på barnets stue kunne undtages fra bustur.

For at kunne køre med bussen skal jeres barn være fyldt min. 3 år og være blefri. Frederiksberg kommune har lavet et kørselsreglement som institutionen følger. Det betyder at I som forældre skal give tilsagn om at jeres barn må køre med i bussen. Børnene er selvfølgelig altid fastspændt i godkendte sikkerhedsseler under kørslen.

Oprydning

Husk at rydde op i barnets garderobe rum, når I henter. Sko og støvler sættes op i garderoben så rengøringen kan komme til. Husk at hjælpe jeres barn til at tage del i oprydningen ifm. afhentning.

Rygsæk

Jeres børnehavebarn skal altid have en rygsæk med som barnet selv kan bære og betjene. Vi anbefaler at i vælger en taske hvor der er en brystrem. I tasken skal der altid være et helt sæt skiftetøj samt plads til drikkedunk og madpakke

Sygdom

Vi kontakter jer, hvis jeres barn bliver sygt i Carlsvognen, med henblik på at barnet hentes snarest muligt. Dette af hensyn til smittefaren for de andre børn og personalet og barnets trivsel – Når et barn er syg, har barnet behov for særlig omsorg og tæt voksenkontakt. Det er ikke muligt for medarbejderne i Carlsvognen at opfylde dette fuldt ud, da der også er hensynet til de andre børn på gruppen.

Ved sygdom bruger personalet hæftet ” Smitsomme sygdomme hos børn” udgivet af sundhedsstyrelsen. Vi vil også ved behov kontakte og gøre brug af Frederiksberg kommunes Børne -unge læge.

Er jeres barn syg, må barnet ikke være i Carlsvognen af følgende grunde:
• Barnets eget velbefindende.
• Smittefare overfor de andre børn og personale.
• Barnet skal kunne deltage i Carlsvognens aktiviteter ude som inde.

Tværfagligt samarbejde:

I Carlsvognen arbejder vi sammen med logopæder, ressource konsulenter, socialrådgiver, sundhedsplejerske og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i det omfang der er børn, der har behov herfor. Inddragelse af ressourcepersoner vil altid ske i tæt dialog og samarbejde med barnets forældre.

Udmeldelse

Ønsker I at udmelde jeres barn, f.eks. i forbindelse med flytning til anden kommune, skal I meddele dette til Pladsanvisningen/Borgerservice. Udmeldelsen foregår elektronisk på Frederiksberg kommunes hjemmeside.