Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Børnehuset Carlsvognen logo
Mobil menu

Forældrebestyrelsen

Kontakt

Formand; Gustav Piper,

e-mail: gustavpiber@gmail.com

Næstformand: Bintha Stavnsbjerg

 

Paragrafferne

Ud over de formelle opgaver bestyrelsen er pålagt, drøftes mange emner såsom effektiviseringer, den nye styrkede læreplan, skoleparathed og livsduelighed, større indkøb, fester & traditioner, madordning og meget mere. Forældrebestyrelsen holder sig orienteret om, hvad der sker på det institutions politiske område i Frederiksberg Kommune. Bl.a. ved at deltage i årlige Dialogmøder med politikerne fra området.

Carlsvognens bestyrelse arbejder indenfor de rammer der er fastsat i Vedtægter og forretningsorden ” for styrelse af de kommunale daginstitutioner”. Bestyrelsen har ansvaret for institutionens overordnede drift, og udvikling indenfor de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen og gældende love og regler. Bestyrelsen skal godkende Carlsvognens årsplan og de pædagogiske læreplaner. Bestyrelsen har ifølge straffe- og forvaltningsloven tavshedspligt vedrørende forhold omkring børn, forældre og personale.


Suppleanterne inviteres som udgangspunkt med til alle møder, men har ingen stemmeret. Medlemmer af bestyrelsen sidder for en periode på 2 år af gangen og suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsen holder ca.4-5 møder årligt - 3 om foråret og 2 om efteråret. Der er valg til bestyrelsen én gang årligt i forbindelse med efterårets forældremøde.

Institutionsbestyrelsen består af:

  • Formand (valgt blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen)
  • Næstformand (valgt blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen)
  • Tre menige bestyrelsesmedlemmer.
  • En/to medarbejder repræsentanter fra personalet
  • Ledelsen (tilforordnet bestyrelsen som sekretær)